Коли застосовувати справедливу вартість

Відповісти
admin
Адміністратор сайту
Адміністратор сайту
Повідомлень: 25
З нами з: 17 лютого 2018, 13:57
Контактна інформація:

Коли застосовувати справедливу вартість

Повідомлення admin » 08 серпня 2018, 09:48

Що то за звір такий – справедлива вартість – описує МСФЗ 13. Стандарт не говорить, коли застосовувати справедливу вартість. На це вказують решта міжнародних стандартів, а МСФЗ 13 лише розповідає, ЯК її визначити.
Тим не менше §§ 6,7 МСФЗ 13 містять ряд винятків, коли МСФЗшники вправі оминути цей Стандарт. Зокрема, його не застосовують до:

‒ операцій, платежів за якими здійснюють на основі акцій. Мовиться про операції, які контролює МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»;
‒ операцій оренди в межах сфери застосування МСБО 17 «Оренда»;
‒ оцінок, які дещо подібні до справедливої вартості, але не є справедливою вартістю. Наприклад, для оцінки чистої вартості реалізації за МСБО 2 «Запаси» або вартості при використанні в МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Пояснимо. Річ у тім, що в наведених випадках профільні стандарти прописують власні підходи до оцінки тієї чи іншої вартості. Наприклад, чиста вартість реалізації за МСБО 2 відрізняється від справедливої. Перша – це вартість, визначена суб’єктом господарювання, остання – ні. Чиста вартість реалізації для запасів може не дорівнювати справедливій вартості мінус витрати на продаж (§ 7 МСБО 2).

Крім того, МСФЗшники можуть не розкривати інформацію про справедливу вартість, як того вимагає МСФЗ 13, у випадках оцінки:
1) активів програми, оцінених за справедливою вартістю за МСБО 19 «Виплати працівникам»;
2) інвестицій програми пенсійного забезпечення, оцінених за справедливою вартістю за МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»;
3) активів, для яких сума очікуваного відшкодування – це справедлива вартість за вирахуванням витрат на вибуття за МСБО 36.
У решті випадків, коли мовиться про справедливу вартість, компанія має проводити її оцінку та розкриття за правилами, визначеними МСФЗ 13.

Відповісти