ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ

Форум про те як провести бухгалтерську операцію у розрізі бухгалтерських проводок
Відповісти
Аватар користувача
r2d2
Користувач
Користувач
Повідомлень: 22
З нами з: 28 лютого 2018, 15:44
Контактна інформація:

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ

Повідомлення r2d2 » 08 серпня 2018, 19:52

Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та у спільну діяльність обліковуються за методом участі в капіталі.

Виключенням є фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, які:

а) придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання;

б) здійснені у підприємства, що ведуть свою діяльність в умовах, які обмежують їх здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує 12 місяців.

Такі фінансові інвестиції обліковуються за справедливою вартістю. Якщо справедливу вартість визначити неможливо, то – за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.


Метод участі в капіталі – це метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, за винятком змін капіталу, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування.

Для відображення фінансових інвестицій за методом обліку участі в капіталі використовуються фінансові звіти дочірніх, спільних та асоційованих підприємств, які складені на ту ж звітну дату, що і звіти інвестора.Зміни балансової вартості фінансових інвестицій відображаються таким чином:1. На суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період:

- У випадку, якщо об’єкт інвестування отримав прибуток за звітний період
(рядок 220 Звіту про фінансові результати об’єкта інвестування):

Дебет 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

Кредит 72 “Дохід від участі в капіталі”

На суму дивідендів, що підлягають отриманню

Дебет 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

- У випадку, якщо об’єкт інвестування отримав збиток за звітний період
(рядок 225 Звіту про фінансові результати об’єкта інвестування)

Дебет 96 “Втрати від участі в капіталі”

Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”2. Пропорційно участі інвестора в капіталі на суму зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період, крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) (гр.4 – гр.3 рядка 380 Балансу – рядок 220 + рядок 225 Звіту про фінансові результати):

- У випадку, якщо величина власного капіталу збільшилась:

Дебет 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

Кредит 425 “Інший додатковий капітал”

або

Кредит 422 “Інший вкладений капітал”


- У випадку, якщо величина власного капіталу зменшилась:

Дебет 425 “Інший додатковий капітал”

або

Дебет 422 “Інший вкладений капітал”

Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого прибутку) більша ніж іншого додаткового капіталу (рахунок 425) або додатково вкладеного капіталу (рахунок 422 12 ) інвестора, то на таку різницю:

- зменшується нерозподілений прибуток:

Дебет 441 “Прибуток нерозподілений”

Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

- збільшується непокритий збиток:

Дебет 442 “Непокриті збитки”

Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції внаслідок зменшення власного капіталу інвестованого підприємства здійснюється лише до досягнення нею нульового значення. Такі фінансові інвестиції відображаються в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

Якщо в подальшому інвестоване підприємство буде отримувати прибутки, то інвестор повинен відображати свою частку таких прибутків тільки після того, як його частка прибутків буде дорівнювати частці збитків, які не були визнані.

У разі, якщо з капіталу об’єкта інвестування його учасниками був вилучений капітал, то балансова вартість інвестиції коригується на суми змін у капіталі об’єкта інвестування, відповідно до нової частки.

У випадку, якщо зміни у власному капіталі інвестованого підприємства є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування, відповідне коригування балансової вартості інвестицій не проводиться.

Відповісти