Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Відповісти
admin
Адміністратор сайту
Адміністратор сайту
Повідомлень: 25
З нами з: 17 лютого 2018, 13:57
Контактна інформація:

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Повідомлення admin » 28 лютого 2018, 11:16

Для чого нам МСБО?

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) були розроблені з метою гармонізації стандартів бухгалтерського обліку і облікових політик, які застосовуються в різних країнах, а також для досягнення можливості порівняння різних підприємств. Спершу МСБО були видані Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), наступником якого з 2001 р. є Рада з МСБО.

Нові стандарти, що видаються з 2001р., отримали назву Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). У 2001 р. на нараді Ради з МСБО була прийнята резолюція, яка встановлює, що попередні МСБО і визначення Комітету з тлумачень стандартів застосовуються до тих пір, доки вони не будуть вдосконалені або вилучені. Рада з МСБО може як вносити зміни і вилучати стандарти і тлумачення, випущені відповідно до попередньої конституції КМСБО, так і видавати нові стандарти і тлумачення до них.

КМСБО був створений у 1973 р. професійними бухгалтерськими організаціями з 10 країн для роботи з покращання та міжнародної гармонізації фінансової звітності. Розробка МСБО - це міжнародній процес, куди залучені представники бухгалтерської професії, ті, хто складає, і ті, хто використовує фінансову звітність, а також національні комітети з розробки стандартів бухгалтерського обліку країн-членів МФБ.

Переваги використання фінансової звітності, складеної за МСБО

- об'єктивність, зіставність та відповідність потребам користувачів фінансової звітності, складеної за МСБО;

- задоволення потреб користувачів фінансової звітності завдяки активному підходу Ради з МСБО до відстежування змін цих потреб;

- полегшення процесу гармонізації стандартів і, таким чином, підвищення зіставності і "прозорості" незалежно від країни або галузі;

- сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед іноземних користувачів;

- доступ до міжнародних ринків капіталу;

Кабiнет мiнiстрiв постановив, що починаючи з 2005 р., усі акціонерні компанії України зобов'язані складати фінансову звітність відповідно до МСБО.

Рада МСБО та її цiлi

- виходячи з інтересів суспільства, розвивати єдину систему обгрунтованих, зрозумілих стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються, які допомагають учасникам ринків капіталу та іншим користувачам у прийнятті економічних рішень на основі високоякісної, прозорої і зіставної інформації;

- сприяти застосуванню стандартів і суворому їх дотриманню;

- сприяти зближенню національних і Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для прийняття обґрунтованих рішень.

Рада з МСБО випустила "Концептуальну основу складання і подання фінансових звітів", на якій базуються МСБО.

"Концептуальна основа" є корисною для:

- тих, хто складає фінансові звіти - як у застосуванні чинних МСБО, так і при вирішенні питань, які ще недостатньо розкриті у МСФЗ;

- аудиторів - при формуванні думки відносно того, чи відповідають фінансові звіти вимогам МСБО;

- користувачам фінансових звітів - при тлумаченні інформації, яка міститься у фінансових звітах, складених за МСБО.

Концептуальна основа" включає ряд важливих питань, які будуть більш детально розглянуті в цій главі, зокрема:

- мету фінансових звітів, складених згідно з вимогами МСБО;

- якісні характеристики, що визначають корисність інформації, яка міститься у фінансових звітах;

- визначення елементів, з яких складаються фінансові звіти, а також способи іх визнання й оцінки.

Фінансові звіти

Мета фінансових звітів, які відповідають вимогам МСБО:

Метою фінансових звітів загального призначення є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Фінансові звіти є структурованим фінансовим відображенням фінансового стану підприємства і операцій, що здійснюються ним. Фінансові звіти також демонструють результати того, як керівництво підприємства розпоряджається довіреними йому ресурсами.

Перелік потенційних користувачів фінансових звітів:

акціонери; керівництво; працівники; позикодавці; постачальники; покупці; уряд; громадськість; аналітики/консультанти.

Доходи і витрати у бухгалтерському обліку:

a) Нараховуються (тобто відображаються в тому періоді, в якому вони були зароблені/понесені, а не тоді, коли отримані/сплачені грошові кошти).

б) Відповідають одні одним таким чином, що їх співвідношення можна визначити або зробити обґрунтоване припущення про таке співвідношення.

в) Відображаються у Звіті про прибутки та збитки в тому періоді, до якого вони фактично відносяться.

Відповісти